Warunki zakupu subskrypcji

  1. W celu zamieszczania ogłoszeń (ofert) w naszym serwisie konieczne jest zakupienie subskrypcji. Szczegółowe informacje o dostępnych planach subskrypcji znajdują się w Cenniku.
  2. Ceny subskrypcji uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego podane są w złotych polskich. O łącznej cenie wraz z podatkami jesteś informowany na stronach Serwisu Internetowego w Cenniku oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili dokonywania płatności.
  3. Zakup subskrypcji przez wymaga złożenia zamówienia za pomocą formularza. Zamówienie zostaje złożone i przyjęte do realizacji przez nas pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności elektronicznej lub karty płatniczej, której dane zostały wskazane przez Ciebie w zamówieniu.
  4. Rozliczenie płatności dokonywane jest zgodnie z Twoim wyborem za pomocą serwisu Stripe.com lub Przelewy24.pl.
  5. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia niezwłocznie potwierdzamy jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmujemy zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Ci stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej potwierdzenie zakupu subskrypcji. Z chwilą otrzymania przez Ciebie powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa między Tobą a nami. Aktywacja subskrypcji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od chwili odnotowania przez nas płatności.
  6. W przypadku braku rezygnacji z Twojej strony, subskrypcja odnawia się automatycznie na kolejny okres rozliczeniowy zgodnie z poprzednio wybranym planem subskrypcji. Masz prawo zrezygnować z odnowienia subskrypcji poprzez rezygnację z subskrypcji złożoną najpóźniej ostatniego dnia trwającego właśnie okresu rozliczeniowego.
  7. Płatności z tytułu subskrypcji pobierane są automatycznie poprzez obciążenie rachunku bankowego przypisanego do Twojej karty płatniczej lub kredytowej kwotą wymagalną na dany dzień zgodnie z wybranym planem subskrypcji. Płatność następuje zawsze z góry, tj. na początku każdego okresu rozliczeniowego. Jeżeli z jakichkolwiek względów niemożliwe jest dokonanie przez Ciebie płatności kartą płatniczą lub kredytową, jesteś obowiązany jest do podania danych innej karty płatniczej lub kredytowej albo dokonania płatności przelewem na nasz rachunek bankowy. Mamy ma prawo zawiesić subskrypcję do czasu uregulowania przez Ciebie płatności.
  8. Rezygnacja przez Subskrypcji przed upływem okresu rozliczeniowego staje się skuteczna dopiero z chwilą zakończenia trwającego okresu rozliczeniowego. Nie przysługuje Ci zwrot należności za niewykorzystany okres Subskrypcji, co nie wyłącza ani nie ogranicza Twoich bezwzględnie wiążących praw ustawowych, jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, o którym mowa w pkt. 14.6 Regulaminu Serwisu
  9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu Serwisu na stronie Serwisu Internetowego, (2) przesłanie Ci wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.5 Regulaminu oraz (3) odnotowanie transakcji w historii płatności dostępnej z poziomu Twojego Konta.
info.pogrzeboferty@gmail.com
(od pn. do pt. w godz. 08:00 – 17:00)
© 2021-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone

Pogrzeb-oferty. Ostrów Mazowiecka

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies.

Klikają przycisk “Przejdź do serwisu” wyrażasz zgodę na zasadach określonych w tym miejscu

Dodano zapytanie ofertowe

Twoje zapytanie ofertowe zostało dodane do katalogu. Przez najbliższe 72h będzie ono widoczne dla firm zarejestrowanych w serwisie, od których dostaniesz oferty wprost na swój adres e-mail.

Jeśli chcesz usunąć zapytanie ofertowe przed czasem, to możesz to zrobić, klikając w link przesłany na Twój adres e-mail.

Podaj dane kontaktowe na które chcesz otrzymać oferty
Wiadomość do firmy
Miejsce
Podaj dane kontaktowe na które chcesz otrzymać oferty
Wiadomość do firmy